پیدا

یعنی تموم شد این جریان! نمی فهممت -_-

درخواست حذف اطلاعات

منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست شاید این آ ین باره که این احساس زیبا هست منو حالا نوازش کن همین حالا که تب اگر لمسم کنی شاید به دنیای تو برگردم هنوزم میشه عاشق بود تو باشی کار سختی نیست! بدون مرز با من باش اگرچه دیگه وقتی نیس . . همه اشکاتو می بوسم میدونم قسمتم اینه . تو از چشمای من خوندی که از این زندگی خستم کنارت اونقدر آرومم که از مرگ هم نمی ترسم تنم سرده ولی انگار تو دستای تو آتیشه خودت پلکامو می بندی و این قصه تموم میشه....!