پیدا

هم اکنون

درخواست حذف اطلاعات

برنامم واسه تابستون مرور درسامه که الان یه ماه و نیم بیشتر براش وقت ندارم -_- تا الانم هیچکاری ن -__- حداقل دارم میرم بیمارستان دو کلمه بلد باشم مردم رو به کشتن ندم آقا من آدم وظیفه شناسی ام